Bezpłatne warsztaty żeglarskie dla osób niepełnosprawnych

W Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Giżycko odbędą się "Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych 2016 r." Celem warsztatów jest nauka samodzielnego prowadzenia jachtu przez osobę niepełnosprawną.

Warsztaty są całkowicie bezpłatne dla uczestników (zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy, pomoce naukowe).

Miejsce:
Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej
11 - 500 Giżycko, ul. Moniuszki 24,Tel/fax. (87) 428 5898, (87) 428 5971
www.sail-mazury.pl

Terminy:

  1. 28 czerwca - 11 lipca 2016 r.
  2. 13 lipca - 26 lipca 2016 r.
  3. 28 lipca - 10 sierpnia 2016 r.
  4. 12 sierpnia - 25 sierpnia 2016 r.
  5. 26 sierpnia - 8 września 2016 r.
Aby zakwalifikować się do udziału w warsztatach należy: Ostatecznego wyboru uczestników dokonuje komisja kwalifikacyjna.

Po potwierdzeniu przez organizatorów wpisania na listę uczestników należy natychmiast wpłacić na konto Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa nr 67 1240 5787 1111 0000 5759 0503 kaucję w wysokości 250 zł. Kaucja będzie zwrócona do rąk uczestnika w dniu zakończenia Warsztatów.

Pierwszeństwo w przyjęciu na warsztaty mają:
  1. osoby z małych miejscowości,
  2. osoby nie korzystające dotychczas z takiego dofinansowania.
O przyjęciu uczestnika na Warsztaty decyduje: Ilość miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje: Krzysztof Dunowski Wiceprezes MSŻ
tel. (87) 4285898, 4285971, kom. 667666219
e-mail:sail@sail-mazury.pl, krzysiedd@wp.pl
Regulamin warsztatów i druki do wypełnienia należy pobrać ze strony internetowej
www.msz.org.pl

Zadanie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zapraszamy do udziału!!!


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego