Pomoc finansowa w uzyskaniu wykształcenia wyższego
dla osób z niepełnosprawnością z powiatu ostródzkiego

Jeśli jesteś osoba z niepełnosprawnością posiadającą stopień znaczny lub umiarkowany i chcesz pobierać naukę w szkole wyższej lub policealnej (także kolegium lub otwarty przewód doktorski) możesz otrzymać dofinasowanie do czesnego od 85 do 100%, a także dodatek na pokrycie kosztów kształcenia w ramach programu „Aktywny Samorząd”

Wystarczy złożyć wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w terminie od 04 września do 10 października 2017 r.


Szczegółowe informacje:

Program Aktywny Samorząd 2017 finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych.


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego