Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

Wskazania dotyczące odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości osoby niepełnosprawnej

a) Zakład Aktywności Zawodowej - zatrudnia osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności lub osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną.
W powiecie ostródzkim jak dotąd nie ma Zakładu Aktywności Zawodowej.

b) Zakład Pracy Chronionej - zatrudnia osoby z orzeczonymi wszystkimi stopniami niepełnosprawności. Pracodawca zatrudniając osobę niepełnosprawną ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie z PFRON.
Lista zakładów pracy chronionej w powiecie ostródzkim poniżej.

c) Otwarty rynek pracy - pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON. Wymagane jest, aby stanowisko pracy dla osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności było odpowiednio przystosowane.
Wielu pracodawców w powiecie ostródzkim zatrudnia osoby niepełnosprawne z różnym stopniem orzeczenia, chociaż potrzeby wciąż są większe aniżeli liczba ofert potencjalnych pracodawców.

Jeśli zapis w orzeczeniu o niepełnosprawności brzmi:


Zakład Pracy Chronionej w powiecie ostródzkim

Zakłady Pracy Chronionej w Powiecie Ostródzkim:
 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLAS
  ul. Przemysłowa 10
  14 - 300 Morąg
  tel. 89 757 52 66
 2. Agencja Ochrony SKORPION
  ul. Świetlińska 14
  14 - 100 Ostróda
  tel. 89 646 73 23, 89 646 35 55
 3. Ostródzkie Przedsiębiorstwo Budowlane OPB HOLDING
  ul. Czarnieckiego 19b
  14 - 100 Ostróda
  tel. 89 642 76 35, 89 646 26 36
 4. MOD - BIS
  Żabi Róg 140
  14 - 331 Żabi Róg
  tel. 89 757 22 24
 5. "Mazurska" Spółdzielnia Inwalidów
  ul. Warmińska 21b
  14 - 300 Morąg
  tel. 89 757 42 46
 6. Usługowa Spółdzielnia Pracy KONWÓJ
  ul. Kopernika 8a
  14 - 100 Ostróda
  tel. 89 646 24 40
 7. GERDA-STAR
  ul. Wróblewskiego 2
  14 - 300 Morąg
  tel. 89 757 42 41
 8. Agencja Ochrony Mienia FENIKS
  ul. Garnizonowa 7a
  14 - 100 Ostróda
  tel. 89 642 15 56


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego