Zatrudnienie wspomagane

Znalezienie pracy przez osoby z niepełnosprawnościami przy pomocy trenera pracy – taki cel przyświeca projektowi prowadzonemu przez Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych m.in. na terenie naszego powiatu.

Zatrudnienie wspomagane to metoda aktywizacji zawodowej osób z różnymi niepełnosprawnościami, której celem jest uzyskanie i utrzymanie płatnego zatrudnienia na otwartym rynku pracy przy wsparciu trenera pracy.

Projekt jest skierowany do:

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Szczegóły na stronie Sejmiku

Źródło: informacja nadesłana


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego