Bezpłatne żeglarskie warsztaty "ŻEGLARSKIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

Regionalna Sekcja Mazowiecka Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych w Otwocku zaprasza do udziału w projekcie, którego celem jest zwiększenie samodzielności , aktywności społecznej, integracja i rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych, poprzez ich udział w programie łączącym edukację kulturalno-artystyczną i sztukę, z żeglarstwem. Poznanie i nauka nowych technik wykonywania prac, oraz nauka żeglowania. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny

Uczestnicy to osoby pełnoletnie z niepełnosprawnościami, z terenu w różnym stopniu niepełnosprawności, młodzież, dorośli i osoby starsze, w tym osoby na wózkach inwalidzkich z terenu kraju. Doświadczenie artystyczne i żeglarskie nie jest wymagane.

Planujemy zorganizowanie warsztatów dla osób niepełnosprawnych uzdolnionych artystycznie. Uczestnicy to osoby niepełnosprawne z terenu kraju, młodzież, dorośli , osoby starsze w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, oraz osoby z wadami wzroku. Uczestnicy będą brali udział w zajęciach artystycznych polegających na poznawaniu nowych technik plastycznych, będą tworzyli swoje prace przy użyciu tradycyjnych materiałów plastycznych a także tworzywa przyrodniczego. Zajęcia będą prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry pedagogiczno-artystycznej, oraz wolontariuszy. Udział w rejsie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestnika w mediach.

Nabór przyjmowanie dokumentacji zgłoszeniowej od uczestników do dnia 30.04.2015r

ILOŚĆ MIEJSC NA WARSZTATACH OGRANICZONA!!!
Pierwszeństwo w przyjęciu na rejsy mają:
1) osoby z małych miejscowości
2) osoby niekorzystające dotychczas z takiego dofinansowania.

O przyjęciu uczestnika decyduje Komisja Rekrutacyjna na podstawie: - kompletności, staranności wypełnienia dokumentów, terminu dostarczenia - po otrzymaniu informacji od organizatora o zakwalifikowaniu się do projektu

wpłata kaucji zwrotnej w kwocie 250zł w terminie 3 dni od zakwalifikowania do udziału. Zwrot kaucji w dniu zakończenia warsztatów.

Uczestnicy warsztatów są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień.

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej nie mogą być przyjęci do projektu.

Terminy :
I warsztaty- 18.05 - 30.05.2015
II warsztaty - 01.06-14.06.2015
III warsztaty - 30.06 - 13.07.2015

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 24,
Koszt dojazd pokrywa uczestnik. Parkowanie samochodów wyłącznie na wyznaczonych miejscach.

Warunki uczestnictwa:
- ukończone 18 lat
- posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, oraz zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu, stwierdzającego "brak przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa"
- spełnienie warunków i zasad rekrutacji uczestników, oraz wysłanie w terminie wymaganych wypełnionych. kompletnych dokumentów zgłoszeniowych
- ankiety-zgłoszenia wypełniać pismem drukowanym, ankiety nieczytelne nie będą rozpatrywane
- wysłanie w terminie do dnia 30.04.2015r, kompletnych dokumentów zgłoszeniowych uczestnika, na adres:

Regionalna Sekcja Mazowiecka PZŻN w Otwocku
Ul. Olsztyńska 3/32,
11-500 Giżycko
"POKŁADY NADZIEI - rejs nr..."

Formularze do pobrania na stronie:
http://www.zeglarze.info/index.php/archiwalia/2013/144-ogloszenie-o-naborze-zwa-2015
Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Źródło: www.zeglarze.info


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego