Korzystne dla pracodawców zmiany w ustawie o rehabilitacji

Od 25 września 2016 r. wchodzą w życie przepisy pozwalające pracodawcy , który naruszył przepisy art. 26a-c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na złożenie wniosku do Prezesa PFRON o rozłożenie na raty części lub całości kwoty zobowiązania lub odroczenie terminu jej płatności.

Jeśli rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności potwierdzone zostanie umową zawartą między pracodawcą a Prezesem PFRON, pracodawca nie będzie wykluczony z możliwości ubiegania się o dofinansowanie za bieżące okresy.

Szczegółowe warunki oraz wzory do pobrania na stronie PFRON w zakładce Obsługa dofinansowań i refundacji.


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego